Jdi na obsah Jdi na menu

Nejčastěji kladené otázky

Zde jsme se pokusili co nejlépe zodpovědět dotazy, které nejčastěji od rodičů slýcháme. Věříme, že Vám přinejmenším pomohou se co nejlépe rozhodnout při výběru tábora pro Vaše dítě. Pokud zde nenajdete odpověď na Váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat na některém z uvedených kontaktů!

 

Komu své dítě svěřuji?

Ve vedení tábora jsou lidé s patřičným pedagogickým vzděláním a dlouholetou praxí. O aktivní využití pobytu se stará tým zkušených oddílových a sportovních vedoucích. Každý výchovný pracovník musí splňovat podmínky pro práci s dětmi stvrzené praktickým lékařem a je pravidelně školen BOZP. Hlavní vedoucí jsou kvalifikovanými držitelkami osvědčení o absolvování odborné přípravy hlavních vedoucích dětských táborů odpovídající požadavkům MŠMT č.j.: 16752/2004-5.

 

Mají děti noční hlídky?

Ano, na našem táboře se děti každý den účastní nočních hlídek. Vždy hlídkují společně 2 až 3 děti, které jsou pravidelně kontrolovány svými oddílovými vedoucími. Na hlídce se skupinky střídají po 1-1,5 hodinách. Každou noc drží hlídku služební oddíl pro daný den, během týdne se tedy všechny děti vystřídají 1-2krát.

 

Co všechno je zahrnuto v ceně tábora?

Cena je konečná, bez žádných doplatků apod. V ceně tábora je zahrnuto stravování 5x denně (jako první jídlo děti dostanou svačinu a večeři v den příjezdu, posledním jídlem svačina na cestu), nepřetržitý pitný režim, oddílové tričko, přeprava táborovým autobusem a další aktivity včetně zapůjčení potřebného vybavení. Samozřejmostí je stálá přítomnost proškoleného a odborně způsobilého zdravotnického dozoru. V ceně je rovněž zahrnuto pojištění dítěte.

 

Může si dítě vzít s sebou tablet/mobil a jiné podobné zařízení?

Uvedená a jim podobná zařízení pro děti této věkové kategorie jsou na táboře zcela nevhodná, a proto prosíme rodiče, aby je dětem nedávali. V případě nutnosti je možné po domluvě zavolat jedné z hlavních vedoucích, které jsou ochotné Vám poskytnou veškeré informace, a to konkrétně během odpoledního klidu (každý den mezi 13. až 14. hodinou). Děti k telefonům zásadně nevoláme.
 

Mohu navštívit dítě v průběhu tábora?

Návštěvy rodičů zakazovat nechceme. Mějte však na paměti, že návštěva mívá často negativní vliv pro citlivější děti. Některé děti se s aklimatizací na táboře vyrovnávají hůře, a proto i návštěva kamarádových rodičů může být pro ně traumatizující. Do samotného prostoru letního tábora rodiče z hygienických důvodů být vpuštěni ani nemohou.

 

Mé dítě bere léky, které je nutno pravidelně aplikovat. Jak bude o ně postaráno?

Po celou dobu konání tábora je přítomna kvalifikovaná zdravotnice, která se o zdraví dětí stará nepřetržitě. Ta si při odjezdu od rodičů vybere kopie průkazů pojištěnce, veškeré léky a následně z potvrzení od lékaře a prohlášení rodičů zjistí zdravotní stav dítěte či další specifika, která by mohla ovlivnit jeho prožití tábora. Pro vážnější případy jsme v létě v kontaktu s nemocnicí.
 

Může si dítě vzít s sebou prstýnky, řetízky a další cennosti?

Uvedené ani jiné cennosti si brát dětem rozhodně nedoporučujeme. Převážná část programu je zaměřena na aktivity v lesích, na řece a na sportovní činnosti, při kterých může dítě cennosti vytratit. Důrazně žádáme rodiče, aby všechny cennosti dětí ponechali doma.

 

Je třeba dítě očkovat?

Tábora se smí účastnit pouze dítě zdravotně způsobilé a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Navíc, vzhledem k tomu, že Česká republika je také dlouhodobě zemí s největším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě, všem účastníkům důrazně doporučujeme i toto očkování (většina zdravotních pojišťoven na tato očkování přispívá). V souvislostí s pandemií covid 19 jsou na táboře realizována všechna protiepidemiologická opatření splňující aktuálně platná nařízení vlády ČR.

 

Můžeme ovlivnit ubytování dětí?

Děti jsou během celého pobytu na táboře ubytovány ve stanech s podsadou vždy po dvou. V rámci přihlášky neuvádíme specifické požadavky na ubytování. Pokud se dítě předem rozhodne, s kým chce být ve stanu ubytováno, stačí tento požadavek nahlásit na místě v den příjezdu do tábora. Zpravidla musí být dítě ve stanu pouze s osobou stejného pohlaví, v případě sourozenců je možné jej ubytovat i s opačným pohlavím, a to po písemné žádosti rodičů.

Na tábor odjíždíme přesně za:

tesimese