Jdi na obsah Jdi na menu

Nejčastěji kladené otázky

Zde jsme se pokusili co nejlépe zodpovědět dotazy, které nejčastěji od rodičů slýcháme. Věříme, že Vám přinejmenším pomohou se co nejlépe rozhodnout při výběru tábora pro Vaše dítě. Pokud zde nenajdete odpověď na Váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat na některém z uvedených kontaktů

  1. Komu své dítě svěřuji? Ve vedení tábora jsou lidé s patřičným pedagogickým vzděláním a dlouholetou praxí. O aktivní využití pobytu se stará tým zkušených oddílových a sportovních vedoucích. Každý výchovný pracovník musí splňovat podmínky pro práci s dětmi stvrzené praktickým lékařem a je pravidelně školen BOZP. Hlavní vedoucí je kvalifikovanou držitelkou osvědčení o absolvování odborné přípravy hlavních vedoucích dětských táborů odpovídající požadavkům MŠMT č.j.: 16752/2004-5.

  2. Mají děti noční hlídky? Hlídky v nočních hodinách mají na našem letním táboře pouze symbolický charakter a jsou zcela dobrovolné. Hlídku drží společně 2 až 3 děti, které jsou pravidelně kontrolovány svými oddílovými vedoucími. Na podzimních táborech noční hlídky nejsou.
  3. Co všechno je zahrnuto v ceně tábora? Cena je konečná, bez žádných doplatků apod. V ceně tábora je zahrnuto stravování 5 x denně (jako první jídlo děti dostanou večeři v den příjezdu, poslední je oběd v den  odjezdu a svačina na cestu), nepřetržitý pitný režim, oddílové tričko (léto), přeprava táborovým autobusem, jízdy na koních a ponících (léto), neomezené vstupy do hotelového bazénu (podzim), do solné jeskyně (podzim) a další aktivity včetně zapůjčení potřebného vybavení. Samozřejmostí je stálá přítomnost proškoleného a odborně způsobilého zdravotnického dozoru.
  4. Může si dítě vzít s sebou tablet / mobil a jiné podobné zařízení? Uvedená a jim podobná zařízení pro děti této věkové kategorie jsou na táboře zcela nevhodná a proto prosíme rodiče, aby je dětem nedávali. Rodičům je připravena hlavní vedoucí podat veškeré informace každý den o poledním klidu mezi 13 - 14 hodinou nebo večer mezi 19 - 20 hodinou. Děti k telefonům zásadně nevoláme.
  5. Mohu navštívit dítě v průběhu tábora? Návštěvy rodičů zakazovat nechceme. Mějte však na paměti, že návštěva mívá často negativní vliv pro citlivější děti. Některé děti se s aklimatizací na táboře vyrovnávají hůře a proto i návštěva kamarádových rodičů může být pro ně traumatizující. Do samotného prostoru letního tábora rodiče z hygienických důvodů být vpuštěni ani nemohou.
  6. Mé dítě bere léky, které je nutno pravidelně aplikovat. Jak bude o ně postaráno? Po celou dobu konání tábora jsou přítomni kvalifikovaní zdravotníci, kteří se o zdraví dětí starají nepřetržitě. Ti si při odjezdu od rodičů vyberou kopie průkazů pojištěnce a veškeré léky a z potvrzení od lékaře a prohlášení rodičů zjistí zdravotní stav dítěte a další specifika, která by mohla ovlivnit jeho prožití tábora. Pro vážnější případy jsme v létě v kontaktu s nemocnicí.
  7. Dítě je upoutáno na invalidní vozík. Může se i přesto tábora zúčastnit? Ano, účast i těchto dětí v létě je u nás samozřejmostí. Prostory letního tábora jsou bezbariérové. Vyžadujeme pouze po celou dobu konání tábora přítomnost doprovodu k dítěti ve věku min. 18 let.
  8. Může si dítě vzít s sebou prstýnky, řetízky a další cennosti? Uvedené ani jiné cennosti si brát dětem rozhodně nedoporučujeme. Převážná část programu je zaměřena na aktivity v lesích, na řece a na sportovní činnosti, při kterých může dítě cennosti vytratit. Důrazně žádáme rodiče, aby všechny cennosti dětí ponechali doma.
  9. Je třeba dítě očkovat? Tábora se smí účastnit pouze dítě zdravotně způsobilé a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Navíc, vzhledem k tomu, že Česká republika je také dlouhodobě zemí s největším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě, všem účastníkům důrazně doporučujeme i toto očkování (většina zdravotních pojišťoven na tato očkování přispívá). V souvislostí s pandemií covid 19 jsou na táboře realizována všechna protiepidemiologická opatření splňující aktuálně platná nařízení vlády ČR.
  10. Můžeme ovlivnit ubytování dětí? Pokud budete chtít své dítě ubytovat v jedné chatce nebo na pokoji např. s kamarády ze sousedství, se spolužáky, s příbuznými a podobně, neváhejte a tuto skutečnost nám s dostatečným předstihem oznamte v přihlášce. Vždy se snažíme takovýmto požadavkům maximálně vyhovět.

Na tábor odjíždíme přesně za:

tesimese