Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podzimní tábor 2021

Termín podzimního tábora 2021: 26. října - 31. října 2021

Cena: 3.500,- Kč

Věková hranice: 5 - 18 let - podzimní tábory pořádané naším sdružením jsou určeny primárně pro děti ve věku 5 - 17,99 let. Mladší děti se mohou zúčastnit po souhlasu hlavní vedoucí za předpokladu, že zvládnou základní úkony při oblékání, stravování a hygieně.

Umístění tábora: podzimní tábor se koná v Beskydech, v katastru obce Prostřední Bečva v pronajatých prostorech hotelu Kryštof.

Informace k protiepidemickým opatřením covid 19:

tábora se mohou účastnit pouze ty osoby, které se před nástupem do autobusu při odjezdu na tábor prokážou jedním z těchto potvrzení:

1) lékařským potvrzením o prodělané nemoci Covid 19 platným po celou dobu konání tábora (platí max 180 dnů)
2) potvrzením o negativním výsledku PCR testu ne starším jak 3 dny
3) potvrzením o očkování druhou dávkou vakcíny, které bylo ukončeno před více než 14 dny
Tato opatření budou opět platit pro všechny účastníky bez výjimky (vedoucí, instruktoři a děti).
Rodiče, kteří své děti chtějí dopravit do místa konání tábora sami, své děti odevzdají před hotelem. Vstupovat do hotelu nesmí. Stejně tak návštěvy jsou po celou dobu konání tábora zakázány.
V případě podezření na výskyt infekce covid 19, nebo jiného infekčního onemocnění s epidemickým výskytem, jsme povinni bezodkladně informovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o dalším postupu a uloží případná další protiepidemická opatření.

Vybavení:  Na všech pokojích vlastní WC i sprchy a TV, k dispozici je vnitřní hotelový bazén.

Ubytování: Děti jsou ubytovány v hotelových pokojích a chatkách vždy odděleně podle pohlaví s přihlédnutím k jejich věku. Do všech chatek je zavedeno elektrické osvětlení, chatky disponují i vlastním sociálním zařízením. 

Strava: stravování dětí je zajištěno pětkrát denně - snídaně, dopolední svačina, oběd (polévka a hlavní chod), odpolední svačina a teplá večeře. Na letním táboře je pro potřeby nočních hlídek a další zájemce k dispozici i tzv. "druhá večeře". Konzumace stravy probíhá v klimatizované jídelně. Pití je dětem k dispozici po celý den i v noci. Prvním jídlem na táboře je večeře v den příjezdu, posledním oběd v den odjezdu. 

Nástupní místo: na všechny tábory autobusy při odjezdu i příjezdu přistavujeme na parkoviště před vlakovým nádražím Ostrava - Vítkovice. Bližší info k odjezdům zde.

Přihláška a další dokumenty ke stažení:

Podzimní tábor 2021 - Závazná přihláška na podzimní tábor pro děti, Souhlas s ošetřením - plná moc, Doporučený seznam věcí

Podzimní tábor 2021 - Čestné prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti a zdravotním stavu dítěte 2021 (datováno ke dni odjezdu)

Podzimní tábor 2021 - Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti 2021 (potvrdí lékař, případně vydá svůj vlastní formulář, platnost jsou 2 roky od vyhotovení)

Podzimní tábor 2021 - Poslední informace před odjezdem 2021